Dzierżawa konia – wszystkie informacje w jednym miejscu

29 listopada 2023
-
4 minuty

Wielu amatorów jeździectwa z różnych względów nie może pozwolić sobie na posiadanie własnego wierzchowca. Dlatego powszechnym tematem przewijającym się zarówno wśród hobbystów, jak i profesjonalistów jest dzierżawa konia. Na czym polega układ pomiędzy właścicielem zwierzęcia a dzierżawcą? Ile kosztuje dzierżawa konia na miesiąc, oraz na co należy zwrócić uwagę podczas ustalania warunków umowy? Co to jest dzierżawa koni z przeniesieniem? Czym charakteryzuje się dzierżawa wierzchowca do celów sportowych? Informacje dotyczące wszystkich wymienionych aspektów znajdziesz w naszym artykule!

Dzierżawa konia – co to jest i na czym polega?

Podstawowe pytania nurtujące osoby zastanawiające się nad długoterminowym podnajmem wierzchowca brzmią następująco: na czym polega dzierżawa konia? Co trzeba wiedzieć, aby uniknąć problemów?

To układ regulowany umową cywilnoprawną pomiędzy właścicielem zwierzęcia a osobą zainteresowaną użytkowaniem go. Dokument podpisany przez obie strony reguluje prawa oraz obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego. W umowie powinny zostać zawarte dokładne informacje na temat tego, w jaki sposób dzierżawca konia będzie się nim opiekować oraz jak będzie go użytkować. Konieczne jest także ustalenie wysokości miesięcznej opłaty pokrywającej koszty stałe związane z utrzymaniem zwierzęcia w pensjonacie, na które składają się:

 • częstotliwość wypuszczania na padok i karuzelę (lub jedno z nich), 
 • typ karmienia zwierzęcia,
 • dostęp do hali,
 • pielęgnacja.

W umowie warto zawrzeć informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych, które najczęściej związane są z opieką weterynaryjną lub fizjoterapią. Dzierżawionego konia można również trzymać we własnej stajni, jednak najczęściej dzierżawcy wybierają miejsca, w których konie żyły do tej chwili.

Dzierżawa konia – ile kosztuje?

Ile kosztuje dzierżawa konia? Umowa podpisana pomiędzy właścicielem zwierzęcia a dzierżawcą powinna zawierać jasne wytyczne związane z tym tematem. To jedno z pytań, na które nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Należy podkreślić, że wysokość tej kwoty zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie pomiędzy właścicielem zwierzęcia i osobą chcącą je regularnie użytkować. W zależności od sytuacji miesięczna opłata zawiera się w zakresie od 250 do nawet 3000 zł.

Cena za dzierżawę może wynikać nie tylko z kwesti związanych z opieką nad zwierzęciem, ale także indywidualnych cech wierzchowca:

 • Temperament: dzierżawa konia lękliwego, agresywnego lub upartego zazwyczaj jest tańsza niż dzierżawa konia dobrze współpracującego.
 • Predyspozycje sportowe: dzierżawa konia sportowego jest zdecydowanie droższa niż podnajem wierzchowców przeznaczonych do celów rekreacyjnych.
 • Stan zdrowia: w im lepszej kondycji zdrowotnej jest zwierzę, tym bardzij wzrasta cena za jego dzierżawę.  

Dodatkowo na wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę wpływają:

 • podział obowiązków pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą: szczegółowe warunki dotyczące opieki nad koniem powinny zostać opisane w umowie dzierżawy. Chodzi między innymi o karmienie i pielęgnację wierzchowca. Im większą część obowiązków przejmuje dzierżawca, tym niższą opłatę musi uiszczać właścicielowi konia.
 • Podział kosztów dodatkowych: zdarza się, że wydzierżawiony koń potrzebuje opieki weterynaryjnej lub fizjoterapii. Ustalenia dotyczące tego, która ze stron w razie potrzeby będzie ponosić dodatkowe koszty związane z utrzymaniem zwierzęcia, mogą mieć znaczący wpływ na wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę konia. Jeżeli właściciel wierzchowca weźmie na siebie ten obowiązek może oczekiwać wyższego czynszu za podnajem konia.
 • Prawa dzierżawcy: cena związana z dzierżawą konia jest tym wyższa, im więcej przywilejów ma wypożyczający zwierzę. Wzrost cyklicznej opłaty może wiązać się z możliwością wyjazdów w teren, jazdy bez trenera czy udziału w zawodach.
 • Aspekty dodatkowe: wszelkie ustalenia, które wychodzą poza standardowy schemat podnajmu wierzchowca, mają istotny wpływ na cenę określoną umową. Przykładem tego typu sytuacji jest dzierżawa koni z przeniesieniem.

Dzierżawa konia z przeniesieniem

Dzierżawa konia idealnie dopasowanego do potrzeb osoby zainteresowanej jego regularnym użytkowaniem, ze względów praktycznych, często wiąże się z koniecznością przetransportowania zwierzęcia. Dlatego na popularności coraz bardziej zyskuje dzierżawa koni z przeniesieniem. Na czym polega dzierżawa konia w takiej sytuacji? To forma podnajmu wierzchowca, której ideą jest utrzymywanie go przez okres dzierżawy w pensjonacie wybranym przez dzierżawcę.

Dzierżawa konia sportowego

Dzierżawa konia jest decyzją, na którą często decydują się osoby przygotowujące się do zawodów jeździeckich. Umowa dotycząca regularnego użytkowania wierzchowca o dobrych predyspozycjach sportowych, poza wcześniej wymienionymi aspektami, powinna zawierać kilka dodatkowych wątków:

 • Plan treningowy: dzierżawa konia sportowego powinna być poprzedzona szczegółowym ustaleniem tego, w jaki sposób dzierżawca będzie dbał o kondycję zwierzęcia oraz rozwijał jego predyspozycje. Zazwyczaj w umowie zaznacza się ilość dni wolnych dla konia (z reguły jest to 1 dzień).
 • Cele treningowe: trenowanie wierzchowca sportowego powinno wiązać się z konkretnym celem. Umowa dzierżawy powinna zawierać szczegółowe warunki dotyczące tego aspektu.
 • Udział w zawodach: zazwyczaj celem dzierżawy konia sportowego jest udział w zawodach. Z tego względu już na etapie formułowania umowy warto ustalić z właścicielem zwierzęcia, na co osoba użytkująca wierzchowca będzie mogła sobie pozwolić. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o żywieniu koni?

Skontaktuj się z naszymi doradcami i umów wizytę!